Ovládejte dokonale

MS PROJECT

Plánování

Sledování

Vyhodnocování

Definice

Vazby

1

Harmonogramy

MS PROJECT

Naplánujte činnosti

Vytvořte vazby a závislosti

2

Grafická zobrazení

MS PROJECT

Využijte přehledné grafiky

Prezentujte srozumitelně

3

Školení aplikace Microsoft Project

Naučte se flexibilně a efektivně řídit a spravovat projektové portfolio.

Pro firmy a společnosti vytvoříme individuální termíny i plán školení řešený na míru.

Rozhraní aplikace MS PROJECT

© Copyright 2005-2024 GLOBIS s.r.o. | tel.: +420 775 278 909 | email: kancelar@globis.cz