OSNOVA ŠKOLENÍ

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU MS PROJECT

1.1. Základní nastavení programu
1.2. Popis prostředí a uspořádání
1.3. Práce s projektovými soubory
1.4. Definice pojmů - projekt, kalendář, úkol, zdroj, práce, milník atd.

2. PRVNÍ PROJEKT

2.1. Efektivní práce na projektu krok za krokem
2.2. Založení projektu - nastavení a vlastnosti projektu
2.3. Kalendář projektu a jeho nastavení
2.4. Využití projektového trojúhelníku
2.5. Principy plánování

3. KOSTRA PROJEKTU - PRÁCE S ÚKOLY

3.1. Vkládání úkolů, režimy vkládání
3.2. Nastavení doby trvání
3.3. Tabulkové zobrazení úkolů - práce se sloupci a řádky
3.4. Vazby mezi úkoly
3.5. Rozdělení úkolu
3.6. Speciální typy úkolů - milníky, souhrnný úkol, opakovaný úkol
3.7. Souhrnný úkol projektu
3.8. Kontrola úkolu

4. GANTTŮV DIAGRAM - MĚJTE PŘEHLED

4.1. Práce s úkoly v grafickém zobrazení Ganttova diagramu
4.2. Časová osa a její úpravy
4.3. Formátování Ganttova diagramu
4.4. Zobrazení a význam kritické cesty

5. ZDROJE A NÁKLADY V PROJEKTU

5.1. Typy zdrojů
5.2. Vytvoření a nadefinování zdroje
5.3. Přiřazování zdrojů k úkolům
5.4. Fond zdrojů a jeho využití ve více projektech
5.5. Pevné náklady - přiřazování a sumarizace
5.6. Náklady na zdroje, variabilita nákladů

6. OPTIMALIZACE PROJEKTU

6.1. Evidence a detaily Používání úkolů a Používání zdrojů
6.2. Posuny v projektu, změny v nastavení úkolů (omezení úkolů)
6.3. Tabulky nákladových sazeb
6.4. Přetížení a vyrovnání zdrojů

7. VÝSTUPY Z PROJEKTOVÝCH DAT

7.1. Export (Import) projektových dat do MS Excel
7.2. Předdefinované sestavy - rozpočty, přehledy - kdo, kdy a za kolik...
7.3. Tvorba vlastních sestav

8. SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

8.1. Definice a správa směrných plánů
8.2. Zaznamenávání reálného průběhu projektu
8.3. Porovnání plánu s realitou - sledovací Ganttův diagram
8.4. Úprava plánů práce

9. DALŠÍ NÁSTROJE

9.1. Filtry, skupiny, řazení
9.2. Tisková nastavení

10. CVIČENÍ A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

10.1. Procvičování, dotazy, diskuse
10.2. Samostatný příklad k procvičení

Termín školení: 24 - 25. 01. 2024
Čas výuky: 08:00 - 13:30
Délka výuky: 10 hodin ve 2 dnech
Cena za osobu: 5.200,- Kč bez DPH
Místo konání: Tábor prezenčně nebo online


Termín školení: 22 - 23. 02. 2024
Čas výuky: 08:00 - 13:30
Délka výuky: 10 hodin ve 2 dnech
Cena za osobu: 5.200,- Kč bez DPH
Místo konání: Tábor prezenčně nebo online


Termín školení: 21 - 22. 03. 2024
Čas výuky: 08:00 - 13:30
Délka výuky: 10 hodin ve 2 dnech
Cena za osobu: 5.200,- Kč bez DPH
Místo konání: Tábor prezenčně nebo online


Jaké znalosti jsou vyžadovány?

Základní znalosti principů práce v MS Office,
především v MS Excel.

Je možné realizovat kurz v naší firmě?

Ano, školení zajistíme přímo u zákazníka na jeho nebo naší technice. Samozřejmostí je možnost online školení.

Budu umět po absolvování kurzu vytvořit a spravovat projekt?

Školení je připraveno tak, aby absolventi znali všechny důležité kroky a nástroje pro vytvoření projektu. Důraz je kladen především na technickou stránku práce s programem, doplněný typy z oblasti projektového řízení. Výuka probíhá na praktických příkladech s dostatkem cvičení.

Na jaké verzi programu probíhá výuka?

Pracujeme především s verzí Project 2016.

MS PROJECT workshop
MS EXCEL - tvorba harmonogramů

Proč školení u nás?

  • Profesionální tým
  • Dlouhodobé zkušenosti
  • Příjemné prostředí
  • Individuální přístup
  • Školení a termíny na míru
  • Příklady z praxe
  • Prezenční nebo online výuka

© Copyright 2005-2024 GLOBIS s.r.o. | tel.: +420 775 278 909 | email: kancelar@globis.cz